صنعت

Industry
 
 

خدمات مکان مبنا برای کارخانه‌ها و مراکز صنعتی



مکان یابی درون ساختمان در صنایع مختلف و انبار ها هم کاربردهای زیادی دارد. مکان یابی و ردیابی وسایل و تجیزات و افراد در داخل محوطه ی کارخانه، سیستم هشدار خروج از محوطه و ... از جمله کاربرد های این سامانه در صنعت است.
  • ردیابی افراد به صورت برخط
  • ردیابی تجهیزات به صورت برخط
  • تعیین محدوده جغرافیایی مجاز و غیرمجاز
  • بهینه‌سازی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی