مکانیابی درون ساختمان

Indoor positioning
 
 

مکانیابی و مسیریابی درون ساختماناز آنجا که GPS در فضاهای داخل ساختمان به خوبی کار نمی کند، فناوری های دیگری برای مکان یابی در این فضاها استفاده می شود. در این فناوری ها از امواجی مانند وای فای و بلوتوث جهت مکان یابی استفاده می شود. این فناوری بر خلاف GPS قادر است که طبقه را نیز تشخیص دهد. بسیاری اپلیکیشن ها به قابلیت «مسیریابی» نیاز دارند تا افراد را در داخل یک ساختمان راهنمایی کنند، دقیقا مشابه سیستم های رهیاب که با GPS کار می کنند.


چرا مکان یابی و مسیریابی درون ساختمان؟

به خاطر عدم کارکرد مناسب GPS در داخل ساختمان ها، نیاز برای یک سامانه ی مکان یابی دیگر برای اولین بار احساس شد. این احساس نیاز با پیچیدگی روزافزون ساختمان ها شدت بیشتری یافت. در اولین بازدید از یک ساختمان (فرودگاه، سازمان های بزرگ، سالن نمایشگاه و...)، اغلب پیدا کردن مکان های مورد نظر دشوار است. علامت های مسیریابی و راهنماها نیز اغلب کمک چندانی به یافتن مکان مورد نظر در زمان مناسب نمی کنند. لذا این موضوع موجب تاخیرها و شرایط اضطراب آور می شود.

از آنجا که تقریبا 90 درصد از عمر خود را در داخل ساختمان ها می گذرانیم و تلفن همراه ما نیز اغلب در این همین زمان ها مورد استفاده قرار می گیرد، لذا طبیعی است که از تلفن همراه جهت سامانه مکان یابی درون ساختمان استفاده شود.

جذب یک مشتری باالقوه دقیقا در زمان مناسب و هدایت او به سمت فروشگاهتان از طریق ارائه مسیریابی برخط، اطلاعات فروشگاه و ارائه پیام های مربوطه با استفاده از این سامانه میسر است.


خدمات مکان مبنا، خدماتی هستند که با توجه به مکان فعلی کاربران ارائه می شوند. دو رویکرد در زمینه ی ارائه خدمات مبتنی بر مکان وجود دارد. یک رویکرد آن است که کاربر، مکان های مختلف را در دستگاه خودش جست و جو می کند مانند یافتن خودپرداز در یک فرودگاه. رویکرد دوم بدین صورت است که سامانه ورود کاربر به یک محدوده خاص را متوجه می شود و متناسب با این موضوع، عملی را اجرا می کند. مثلا زمانی که کاربر از مقابل یک فروشگاه خاص عبور کند، تبلیغات یا کوپن تخفیف به تلفن هوشمند کاربر ارسال می شود. این موارد، بازاریابی مکان مبنا (بازاریابی مبتنی بر مکان) نامیده می شود. برای این گونه خدمات به یک اپلیکیشن با قابلیت خدمات مکان مبنا احتیاج است.


بازاریابی مبتنی بر مکان حوزه ی جذابی به خصوص برای مراکز خرید، فرودگاه ها و نمایشگاه ها محسوب می شود. در این سامانه به مشتریان به صورت ناشناس برچسب هایی بر اساس علایق و رفتارشان تعلق می گیرد. این علایق و رفتار شامل مواردی همچون سن، جنسیت، فروشگاه های بازدید شده و مدت زمان حضور در محل مورد نظر می شود. این موضوع کمک می کند تا اطلاعات، پیشنهادات و کوپن هایی ارائه شود که به آن ها مربوط است. با این کار بازاریابی و نکات کاربردی به کاربران ارائه می شود.در پارکینگ ها هم می توان از این سیستم استفاده نمود. به این صورت که مکان مناسب برای پارک خودرو نشان داده می شودو خودرو در کمترین زمان ممکن به سمت آن هدایت می شود. همچنین مکان پارک شدن خودرو در نرم افزار ذخیره می شود تا برای یافتن خودرو، مشکلی وجود نداشته باشد و مناسب ترین و کوتاه ترین راه برای رسیدن به آن نشان داده شود.