درباره‌ی ما

about us
 
 

پارسیوت (پارس اینترنت اشیا)هسته¬ی اولیه تیم پارسیوت در سال 1395 در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران شکل گرفت. این تیم با توجه به روند رو به رشد فناوری اینترنت اشیا، این فناوری را کانون فعالیت های خود قرار داده و به ارائه راهکارها و خدمات مبتنی بر این فناوری نو می‌پردازد. تیم پارسیوت، وظیفه‌ی خود را برداشتن گامی هر چند کوچک در زمینه پیشرفت فناوری میهن¬مان می‌داند. با در نظر گرفتن روند رشد سریع فناوری اینترنت اشیا در سراسر جهان، اهمیت فعالیت گروه های متخصص داخلی برای رفع نیازهای امروز و فرداهای کشور، بیشتر و بیشتر احساس می‌شود.

پارسیوت، با توسعه ی سامانه پارسین نخستین گام را در راستای رسالت خویش برداشته است. سامانه پارسین، یک سامانه ی موقعیت یابی درون ساختمان مستقل از GPS است که توسط متخصصان پارسیوت توسعه داده شده است.

پارسیوت، با ارائه ی سامانه پارسین برای نمایشگاه‌ها، توانست رتبه نخست مسابقات ماکاتون را در دانشگاه صنعتی شریف به دست آورد.